Project Description

W pięk­nych ple­ne­rach Beski­du Niskie­go — w Kota­ni uro­cze dziew­czy­ny na rów­nie pięk­nych koniach z miej­sco­wej stad­ni­ny Pań­stwa Mielczarków.