Project Description

Ple­ne­ro­wa sesja ślub­na Ani i Mar­ci­na zre­ali­zo­wa­na w Kota­ni dzię­ki uprzej­mo­ści Pań­stwa Miel­czar­ków — wła­ści­cie­li stadniny.