cerkiew w Krempnej

//cerkiew w Krempnej

cerkiew w Krempnej

Cer­kiew gre­ko­ka­to­lic­ka p.w. św. Kosmy i Damia­na. Tabli­ca fun­da­cyj­na wska­zu­je na 1782 r. jed­nak przy­pusz­czal­nie jest to data grun­tow­ne­go remontu.

By |2013-08-03T09:15:49+02:003 sierpnia 2013|

Leave A Comment