Cer­kiew gre­ko­ka­to­lic­ka p.w. św. Kosmy i Damia­na. Tabli­ca fun­da­cyj­na wska­zu­je na 1782 r. jed­nak przy­pusz­czal­nie jest to data grun­tow­ne­go remontu.