Jak pracuję, czego oczekuję

By |2022-03-18T10:34:56+01:0027 lipca 2013|Categories: O pozowaniu, Sesje fotograficzne|Tags: , |

Szu­kam oso­bo­wo­ści. Powie­dział­bym nawet, że dla mnie ta oso­bo­wość powin­na być domi­nu­ją­ca w cza­sie pozo­wa­nia. Począt­ku­ją­ce [...]