Jestem niepełnoletnia — czy mogę liczyć na sesję?

/Jestem niepełnoletnia — czy mogę liczyć na sesję?

Jestem niepełnoletnia — czy mogę liczyć na sesję?

Jeśli jesteś nie­peł­no­let­nia to wyma­gam pisem­nej zgo­dy na sesję i publi­ka­cję zdjęć z sesji pod­pi­sa­nej przez rodzi­ca lub praw­ne­go opie­ku­na. Wzór takiej zgo­dy pod­sy­łam mailem.

By |2013-07-22T19:22:17+02:0022 lipca 2013|

Leave A Comment