Referencje i opinie

/Referencje i opinie
Referencje i opinie2014-05-31T10:22:03+02:00

Jeśli miałaś okazję ze mną współpracować to zostaw po sobie ślad w postaci referencji, komentarza lub opinii. Nawet jeśli nie byłaś zadowolona z sesji ze mną to też napisz.

One Comment

  1. Jola Z (modelka) 25/07/2013 at 10:13

    Świet­nie mi się z Andrze­jem pra­cu­je. Wszyst­ko jasno i kla­row­nie tak, że wiem dokład­nie o co cho­dzi. Foto­graf z nie­zwy­kły­mi wizja­mi i pasją. Pole­cam wszyst­kim doświad­czo­nym i mniej doświad­czo­nym model­kom.

Comments are closed.